lördag 21 februari 2009

Vad menar vi med sårbar IT?

För att ge lite bakgrund till vad som menas med den sårbarhet som IT kan skapa tänkte jag ge några exempel på IT användning som väcker viss oro. Alla exempel är svenska händelser, plockade från svensk media under 2008-2009. Listan är inte heltäckande på något sätt utan skall ses som en illustration.

Inom arbetslivets område har vi fått uppleva bloggare som fått sparken (DN, 2009-01-07), anställda som sagts upp via sms (GP, 2009-01-13), och en anställd som avskedades för en kommentar på Facebook (DN, 2008-11-02). Dessutom har vissa anställda övervakats av sina arbetsgivare via mobiltelefoner (DN, 2008-11-21) samtidigt som övervakningsprogram för arbetsgivare säljer bra (DN, 2008-08-27).

Bland brottslighet online kan vi läsa att nätet används som droghandel (DN, 2008-08-09), cyberterrorism har etablerats som begrepp (DN, 2007-09-05), och en chef inom hemtjänst har laddat ner barnporr (DN, 2008-04-08). Inte att förglömma att den nya FRA-lagen medför massiv kartläggning av oskyldiga (DN, 2008-09-03).

Rubrikerna fortsätter skrika ut information såsom: Sjukhus drabbas av datavirus (DN, 2009-01-11), nya försök till nätbedrägeri hos banker (DN, 2008-01-12) och att 700.000 svenskar fildelar (DN, 2008-12-17). Var fjärde flicka mobbad på nätet (DN, 2008-12-08) och studenter fuskar som aldrig förr (Aftonbladet, 2008-03-18).

Och vi håller på att kväver jorden med gamla avdankade IT prylar (Expressen, 2008-04-03)...

Vi har en hel del att ta upp. Av dessa exempel framgår att vår fokus är, och skall vara, de samhällsförändringar som framtvingas av vår teknologi. Dessutom fokuserar vi på den konflikt den nya teknologin skapar när värderingar utmanas av ny teknologi.

Kurs i sårbar IT

Välkommen till kursen “Det sårbara IT-samhället” (TIG084) som ges på IT Universitetet vid Göteborgs Universitet med början hösten 2009. Tanken med kursen är att diskutera teknologi och samhälle. Här är en klipp från kursplanen:
Målet med kursen är att öka vår förståelse för den sårbarhet informationsteknologins centrala samhällsroll innebär. Inom kursen ram hålls seminarier kring relationen mellan informationsteknologi och samhälle. Under seminarierna presenteras och diskuteras olika användningar av informationsteknologi samt hur denna användning påverkar individer, organisationer och samhälle. Kursen ger kunskaper om: informationsteknologins roll, ansvarsfrågor, determinism och fri vilja. Teori varvas med samtida tillämpade studier på informationsteknologin sårbarhet, till exempel, effekterna av nya kommunikationsmönster, artefaktens roll och livscykel, Internets roll som samhällsförändrare. Syftet med kursen är att vidga förståelsen för den dynamiska roll som informationsteknologi spelar i dagens samhälle.
Anledningen till att vi väljer att hålla kursen är att vi är en grupp teknologilärare som vill väcka uppmärksamhet och diskussion kring den teknologi som vi använder oss av och är beroende av. Det handlar inte om att vi vill klaga på teknologi men snarare öka vår förståelse för hur den påverkar våra liv.

Hoppas att ni blir intresserade och följer denna blog och väljer att delta i vår kurs.